GIDS TOT BELUCHTING

Beluchting Systemen

  KeepAlive Aerators and Bait Tanks  

E-Mail


BELUCHTING SYSTEMEN
                   DE KEUS  VAN  DE PROFS                  
PRODUCEERT MILJOENEN MICRO KLEINE LUCHTBELLEN


E-Mail
Tel. 727-841-0407 P.O. Box 1952, Tarpon Springs, FL 34688 Fax 727-815-8049
 
 
Home Produkten Draagbare Modellen Herverbruik
Sets
Wand Pompen Units Conversion Sets
Bunnen Zuurstof
Systemen
Accesoires Installatie Gids Tot
 Beluchting
Technische
Handleiding
Film Waar Te Koop Professionals Wedstrijd Prijzen Links
 

UW GIDS TOT
HET LEVEND
HOUDEN VAN AASVIS

 

MET DANK AAN

Bob Heideman, directeur van Aquatic Eco-Systems voor het met ons delen van zijn kennis over beluchting systemen.

TER INTRODUCTIE

Deze vereenvoudigde gids is bedoeld om inzicht te geven in de basis principes van beluchting  technieken om levend aas en gevangen vis (Catch & Release) springlevend te houden in akers en  bunnen.

De voor- en nadelen van de diverse soorten beluchting worden besproken. 

HET BEGRIP: BELUCHTING

Er bestaan vele misvattingen over beluchting.

De twee meest voorkomende zijn:

 1. Je hebt een grote bun nodig om grote hoeveelheden vis te bewaren.

 2. Je hebt grote pompen nodig die grote hoeveelheden water rondpompen door de bun om het levend aas en de vis levend te houden.

Om te begrijpen wat werkelijk nodig is voor goede beluchting is het het beste om een paralel te trekken tussen de mens en de vis.

FEITEN VOOR MENSEN:

 • Als we in een grote, luchtdichte kamer worden opgesloten zullen we maar een paar uur kunnen ademen voordat we alle zuurstof hebben verbruikt.

 • Als we in een luchtdichte kast worden opgesloten zal de zuurstof veel sneller zijn verbruikt.

 • Als we onderwater zwemmen wordt de zuurstof in onze longen zeer snel verbruikt.

 • In alle gevallen zullen we, als geen zuurstof wordt toegevoegd, uiteindelijk sterven.

We kunnen echter zeer lang blijven leven als we kunnen ademen door een slang naar de buitenlucht of naar een zuurstoftank. De grote van de ruimte of de kwaliteit van de lucht om ons heen speelt dan geen enkele rol!

FEITEN VOOR VISSEN:

 • Als we een vis in een afgesloten bun van 4000 liter stoppen, zal hij lange tijd overleven voordat hij alle zuurstof heeft verbruikt.

 • Als we dezelfde vis in een afgesloten bun van 40 liter stoppen zal de zuurstof veel sneller zjin verbruikt.

 • Als we dezelfde vis uit de bun halen en op tafel leggen blijft de vis nog maar een hele korte tijd in leven.

 • In alle gevallen zal de vis, als geen zuurstof wordt toegevoegd,  uiteindelijk sterven.

Onze vis zal echter zeer lang blijven leven als we zuurstofrijk water door zijn kieuwen laten stromen en hem nat houden. De grote van de bun speelt dan geen enkele rol!

EEN LUCHTPOMP IS VOOR EEN VIS  WAT EEN SNORKEL VOOR ONS IS!

GROOTTE VAN  LUCHTPOMPEN EN SNORKELS

FEITEN

 • Het is moeilijker lucht in te ademen door een rietje dan door een snorkel.

 • Een kleine of inefficiŽnte luchtpomp kan niet zoveel zuurstof in het water brengen, als een grotere of efficiŽnt werkende luchtpomp.

 • Als een luchtpomp voldoende zuurstof in het water kan brengen om de vis te laten ademen maakt het niet uit in hoeveel water de vis zich bevindt. De enige reden dat water moet worden ververst is het verwijderen van de ontstane ammonia. Hoe kleiner de bun, hoe vaker het verversen.

BASIS VOORWAARDEN VOOR HET BELUCHTEN

Er zijn drie hoofdzaken waar men rekening mee moet houden:

1. De sterkte en de richting van de waterstroom in de bun.
2.
De grootte en het aantal luchtbellen.
3.
De temperatuur van het water.

STERKTE EN RICHTING VAN DE WATERSTROOM

Teer aas zoals spiering, voorntjes e.d. overleven de visdag niet tenzij de stroom in de bun zacht en rustig is. Sterk stromend, turbulent water zal de aasvissen beschadigen en ze uitputten door het tegen de stroom in zwemmen.

De ideale sterkte van de waterstroom in de bun moet ongeveer 2 tot 4 km per uur zijn en de stroomrichting cirkelvormig. Dit geeft de aasvis gelegenheid in een school te zwemmen en geeft een zachte waterstroom langs en door hun kieuwen. Als de stroming te sterk is zullen de aasvissen snel uitgeput raken en niet meer levendig zijn. Indien de waterstroming laag wordt gehouden zullen de aasvissen rustig zwemmend op dezelfde plek in de bun blijven staan.

WATER TEMPERATUUR

Hoe warmer het water hoe minder zuurstof het kan bevatten. Veel luchtpompen kunnen niet voldoende lucht in de bun brengen om het verbruik van zuurstof door de aanwezige vissen bij te houden.

Kouder water kan meer zuurstof bevatten. Water ingevroren in een plastic fles zal de temperatuur in de bun verlagen en voorkomt bovendien dat extra chloor (in leidingwater) wordt toegevoegd.

WAARSCHUWING: door te grote temperatuur schommelingen kunnen vissen in een shock geraken en sterven. Het beste is de vissen in hetzelfde water en op dezelfde temperatuur te houden als het water waarin ze gevangen zijn.

GROOTTE EN AANTAL VAN DE LUCHTBELLEN

Kijk eens naar de luchtbellen van een aquariumpompje. Kijk hoe snel de bellen naat de oppervlakte stijgen. Bijzonder aardig om naar te kijken maar ze brengen zeer weinig zuurstof in het water.

Om goed zuurstof af te kunnen geven moeten luchtbellen zo lang mogelijk in aanraking zijn met water.

Een goede vuistregel is: hoe kleiner de luchtbel hoe langer hij zuurstof kan afgeven op zijn tocht naar de oppervlakte.

LESJE IN LUCHTBELLEN
by
Bob Heideman
of
Aquatic Eco-Systems, Inc.

Hoe kleiner de luchtbel, hoe langzamer hij naar de oppervlakte zal stijgen en hoe groter de zuurstof afgifte aan het water.

Door de grotere dichtheid van zoutwater zijn de luchtbellen in zee- meestal kleiner dan in zoetwater

Een grote luchtbel van 20mm heeft een volume van 4.19cm≥ en een oppervlak van 12.6 cm≤.

Uit deze grote luchtbel kun je 260 kleine luchtbellen halen van 3mm.  Deze kleine luchtbellen hebben een totale oppervlakte van 83.6 cm≤. Dit is 6.6 keer de oppervlakte van de 20mm luchtbel.  

Theoretisch kunnen dus de kleinere luchtbellen 6.6 keer zoveel water van zuurstof voorzien met dezelfde hoeveelheid lucht.

Nu aangetoond is dat de grootte van de luchtbel van doorslaggevend belang is voor de afgifte van zuurstof zullen ook de verschillen in efficiŽntheid van de verschillende luchtpomp systemen snel duidelijk worden.

AKERS EN BUNNEN

Bunnen zijn er in vele soorten en maten. Ovale of ronde bunnen geven de beste circulatie. Rechthoekige of vierkante bunnen voldoen het best als een gerichte stroom in de bun wordt aangebracht. Deze gerichte stroom veroorzaakt de gewenste cirkelvormige stroming in de bun en zorgt ervoor dat de aasvissen een school vormen.

LUCHT VERSUS ZUURSTOF

Een test van lucht ten opzichte van zuurstof door Aquatic Eco Systems in Florida leverde een zeer opmerkelijk resultaat op:

Test condities:Een bun met 85 liter water op een temperatuur van 25 graden C en een KeepAlive KA460 luchtpomp

 • Het kleinste model pomp, de  KeepAlive KA460 met lucht hield 5 pond vis levend.

 • De bruissteen met zuivere zuurstof hield 9 pond vis levend.

 • De combinatie van luchtpomp  KeepAlive KA460 met zuivere zuurstof hield 32 pond vis levend!

  De KeepAlive  pomp geeft een uitstoot van micro kleine belletjes in een heel hoog tempo.

WAARSCHUWING: Teveel zuurstof kan ook schadelijk zijn.

WATERSTRAAL  LUCHTPOMPEN

Oppervlakte sproeiers brengen zuurstof in het water door dunne waterstralen die over de oppervlakte spuiten en zuurstof opnemen tijdens hun reis door de lucht. Als het straaltje het wateroppervlak raakt ontstaan er luchtbellen die vervolgens zuurstof weer afgeven. Deze bellen zijn meestal tamelijk groot.

Waterstralen zijn over het algemeen slecht voor teer aas. Ze kunnen de slijmlaag en schubben van de vis gemakkelijk beschadigen waardoor de overlevingskansen sterk worden gereduceerd.

Waterstraal luchtpompen zijn een inefficiŽnt systeem om zuurstof in het water te brengen en eigenlijk alleen geschikt de sterkste aasvissen.

BRUISSTEEN LUCHTPOMPEN

Een goedkope manier om aas in kleine bunnen in leven te houden. Ze maken weinig geluid, stromen niet te hard maar omdat hun bellen naar verhouding groot zijn is de zuurstofafgifte minder en heeft men een groter aantal bellen in het water nodig om het aas levend te houden.

Bruissteen pompen houden veel minder aas in leven dan pompen die dezelfde hoeveelheid lucht in kleinere bellen afgeven.

VENTURI LUCHTPOMPEN

Dit is een veel nagemaakte, oude beluchting technologie. Ze zijn verkrijgbaar als drijvende luchtpomp of als een luchtpomp die met zuignappen op de bodem wordt vastgezet.

Het snel uitstromende water creŽert een vacuŁm bij de pompuitlaat waardoor lucht wordt aangezogen. Dit systeem levert grotere hoeveelheden kleinere luchtbellen dan de eerder besproken systemen.

Sommige modellen beschadigen het aas door de hoge stroomsnelheid van het water bij de pompuitlaat.

DOOR DE SCHEEPSWAND POMPEN

Deze pompen zuigen constant vers water naar binnen door de scheepswand en voorkomen daardoor warmte- en ammonia problemen. Zolang schoon water voorradig is kan meer aas in de bun worden geplaatst dan bij alle eerder besproken systemen. Men moet de kwaliteit van het water dat wordt aangezogen wel goed in de gaten houden. Bij gebruik van deze pompen in combinatie met beluchting kan aas voor langere periodes gezond en levendig worden gehouden.

KeepAlive Zuurstof Inspuit Systemen

KeepAlive Infusors zijn een nieuw revolutionair concept voor zuurstof inbrengende systemen.

GEGARANDEERD VEEL BETERE PRESTATIES DAN IEDER ANDER SYSTEEM IN ZIJN SOORT !

Ze zien er misschien net uit als andere merken maar hun superieure technologie is volkomen verschillend.

In de pomp wordt lucht vermengd met water door een snel draaiende schoep. De micro kleine luchtbellen die op deze manier ontstaan stromen langzaam uit de pomp in de bun en brengen de leven  gevende zuurstof.

De KeepAlive Infusors zijn ontworpen om teer aas in leven te houden. De miljoenen micro kleine luchtbelletjes zijn zo klein dat ze in het water blijven zweven en geven daardoor veel langer zuurstof af in het water.

Ons kleinste model is geschikt voor een aker van 15 liter tot een bun van 200 liter, zacht stromend en super efficiŽnt. Bij gebruik in zeewater verdwijnt de KeepAlive Infusor in een dichte wolk van microkleine luchtbelletjes. 

De uitstoot van het met zuurstof verrijkte water wordt gecontroleerd door het Air Control Center opdat de vis een school kan vormen die op dezelfde plaats langzaam blijft zwemmen.

KeepAlive Infusors zijn een investering die u tijd en geld zal uitsparen doordat het uw aas gezonder en levendiger houdt dan ieder ander vergelijkbaar beluchtings systeem. GEGARANDEERD !

Laat uw visstrip niet voortijdig eindigen

omdat uw aas voortijdig “eindigde”…..

 

Maak KeepAlive Infusors een onderdeel van uw hengelsport uitrusting !

 

KeepAlive .... de nieuwste technologie in beluchting !